-->

Brystkreft

2011

Brystkreften blir oppdaget

Tone Beate vil komme med utfyllende fortelling om seg selv, her. 
  ...etterhvert som hun er i bedre form til å skrive litt, etter cellegiftkuren!
- Foreløpig står historien skrevet slik hun har fortalt meg (Anja) det...


Oppdaget kulene:

Tone Beate forteller at kulene i brystet ble oppdaget en dag hun så på programmet "Pinlige sykdommer" i mars 2011. På TV viste de hvordan man sjekker seg selv på tv, og hun tenkte da får jeg sjekke meg jeg og. 
Tiden videre innebar mammografi og andre prøver.


Diagnose:

I April 2011 fikk Tone Beate diagnosen Brystkreft.


Operasjon:

 Mai 2011 ble hun operert.


Behandling:

Cellegiftkurer i etterkant av operasjon


Erklært Kreftfri:

Desember 2011

I denne perioden ble hun kjent med en Tone, en i samme situasjon. De var innlagt samtidig, ble operert på samme dag og ble gode venner pga felles sjebne. 
Tone Beate har en imponerende historie å fortelle selv. Den kommer så snart hun er kommet seg etter cellegiftkuren.